Inkoopprojectleider selectie, implementatie, beheer cloudoplossing voor gemeente Lochem

Emtio heeft geholpen bij de aanbesteding voor een cloudoplossing voor de financiële administratie van de gemeente Lochem van juni 2017 - december 2017.

Aanleiding

De gemeente Lochem wenste een cloudoplossing te selecteren voor de financiële administratie, ter vervanging van de on premise oplossing van Unit4.

Emtio werd ingehuurd als inkoopprojectleider, mede vanwege de aangetoonde goede ervaringen bij de gemeente Deventer.

De aanbesteding

Emtio heeft de aanbestedingsstrategie opgesteld op basis van mededingingsprocedure met onderhandeling.

Verder heeft Emtio ook alle aanbestedingsdocumentatie opgesteld. Dit bestond onder andere uit de selectieleidraad, het beschrijvend document (plus inschrijvingsmodel) en een overeenkomstenset op basis van GIBIT.

Tot slot heeft Emtio ook de redactie op de documentatie verzorgd, zoals procesbeschrijvingen en architectuurprincipes.

De rest van de procedure werd begeleid via TenderNed.

Resultaat

Het project is in december 2017 succesvol afgerond met gunning van de opdracht aan Centric.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)