Selectie cloudoplossing waardering en belasting voor gemeente Hof van Twente

Emtio heeft als procesbegeleider opgetreden bij het selecteren van een cloudoplossing voor waardering en belasting via een Europese aanbesteding.

De rol van Emtio

Emtio is door gemeente Hof van Twente ingehuurd als Procesbegeleider voor de Europese aanbesteding voor de selectie van een cloudoplossing voor waardering en belastingen. Gemeente Hof van Twetne heeft Emtio gevraagd vanwege de eerder opgedane ervaringen bij een vergelijkbare aanbesteding voor gemeente Deventer.

Emtio is gevraagd om als procesbegeleider voor deze aanbesteding op te treden.

De aanbesteding

Emtio heeft hierbij de benodigde aanbestedingsdocumenten en contractstukken (gebaseerd op GIBIT) opgesteld. Dit gebeurde met input van de materiedeskundigen uit de gemeente. Ook voerde Emtio namens de gemeente de aanbesteding uit.

Resultaat

De aanbesteding is in april 2018 succesvol afgerond met de gunning van de opdracht aan TOG Nederland.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)