Outsourcing ICT-infrastructuurdiensten voor Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West

Emtio heeft geholpen door het gehele aanbestedingsproces voor de ICT-outsourcing te verzorgen. Het project liep van april 2018 tot januari 2019.

Het project

Voor de stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West was er vraag naar inkoopprojectleiding bij een Europese aanbesteding voor de her-aanbesteding van de outsourcing van de ICT-infrastructuur en het beheer daarvan.

Het project was verdeeld in drie aandachtsgebieden:

  • Werkplekdiensten
  • WAN/internet-diensten
  • Telefonie

De aanbesteding

De aanbesteding is via een mededingingsprocedure met onderhandelingen en via een openbare procedure (telefonie) uitgevoerd. Daarbij was de uitvraag volledig functioneel (geen programma van eisen).

De rol van Emtio

Emtio heeft daarbij alle aanbestedingsdocumenten opgesteld (met uitzondering van overzichten van bestaande infra), inclusief de benodigde contracten.

Ook heeft Emtio het gehele aanbestedingsproces verzorgd, van procedurele begeleiding, tot het voeren van de onderhandelingen.

Resultaat

De aanbesteding is in augustus 2018 succesvol afgerond met de gunning van opdrachten aan RAM Mobile Data en Unexus.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk onze pagina’s IT Aanbesteding of IT Sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)