Outsourcing ICT-infrastructuurdiensten voor de gemeenten Waterland en Landsmeer

Emtio heeft het volledige aanbestedingsproces begeleid. Het project startte april 2018 en werd november 2018 succesvol afgerond.

Achtergrond van de aanbesteding

De gemeenten Waterland en Landsmeer hebben Emtio gevraagd een aanbesteding te begeleiden voor de outsourcing van ICT-infrastructuurdiensten met bijbehorende beheer. De gemeente Waterland migreerde hierbij haar ‘on premise’ ICT-omgeving naar de cloud. De gemeente Landsmeer daarentegen, die de ICT reeds als beheerde dienst afneemt, kreeg te maken met een aflopend contract.

De aanbesteding

Er werd in de aanbesteding om die reden functioneel behoefte gesteld voor twee verschillende gemeenten, waarbij twee verschillende overeenkomsten worden gesloten met één leverancier.

De aanbesteding is door middel van een ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ uitgevoerd. Emtio heeft hierbij de volledige procesbegeleiding verzorgd en alle benodigde aanbestedingsdocumenten en contractstukken opgesteld.

Resultaat

De aanbesteding is in november 2018 afgerond met de gunning van een opdracht aan KPN.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk onze pagina’s IT Aanbesteding of IT Sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)