Gemeenten Waterland en Landsmeer outsourcen hun IT-infrastructuur en -beheer

Emtio is door gemeente Waterland ingehuurd om de aanbesteding van de outsourcing van IT-infrastructuur met bijbehorende beheerdiensten te begeleiden. De IT-infrastructuur wordt op dit moment nog on premise door de eigen IT-afdeling van de gemeente beheerd. Tijdens de voorbereidingsfase van de aanbesteding sloot gemeente Landsmeer aan. Bij gemeente Landsmeer wordt de IT-infrastructuur al als een beheerde dienst afgenomen, maar daar is sprake van een aflopende overeenkomst medio 2019.

Gemeente Waterland

De gemeente Waterland stond medio 2018 aan de vooravond van het nemen van een volgende stap in de wijze waarop de ICT wordt georganiseerd. In de bestaande situatie worden veel van de ICT-activiteiten in eigen huis georganiseerd. De ICT-infrastructuur van servers, switches en routers staat grotendeels in het pand van de gemeente en veel van de in gebruik zijnde software draait lokaal, ook wel ‘on premise’ genoemd. Met een beperkte capaciteit binnen de gemeentelijke ICT-organisatie wordt voorzien in de behoefte van de gebruikersorganisatie.

Een kenmerk van het ICT-landschap binnen de gemeente Waterland is dat de complexiteit groot is door de aard en omvang van verschillende applicaties, systemen en koppelingen. Dit gevoegd bij de snel veranderende technologische ontwikkelingen en veranderende wensen en eisen van gebruikers, waaronder de toenemende digitalisering van diensten en het altijd en overal kunnen ondersteunen van werkprocessen, zorgt voor een toenemende druk op de beperkte ICT-capaciteit.

Om blijvend tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de gebruikers is het streven het ICT-landschap voor de ICT-beheerorganisatie te vereenvoudigen. De beperkt beschikbare capaciteit kan dan meer in de diepte worden ingezet – i.p.v. in de breedte – waardoor de kwaliteit en continuïteit (nog) beter kunnen worden geborgd met toekomst-vaste ICT-oplossingen.

Gemeente Landsmeer

De gemeente Landsmeer heeft haar ICT-infrastructuur in het voorjaar van 2014 al naar de cloud gemigreerd. De gemeente neemt de ICT-infrastructuur als een beheerde dienst af. De bestaande overeenkomst eindigt echter in de loop van 2019. Ook voor de gemeente Landsmeer geldt dat – ondanks het al werken in de Cloud – het ICT landschap complex is door de aard en omvang van verschillende applicaties, systemen en koppelingen. Dit gevoegd bij de snel veranderende technologische ontwikkelingen en de eigen organisatieontwikkeling, zorgt voor een goed beheer van het ICT-landschap.

Om blijvend tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de gebruikers en de eisen van de tijd is ook bij gemeente Landsmeer het streven het ICT-landschap voor de ICT-beheerorganisatie nog meer te vereenvoudigen, flexibel en schaalbaar te maken en te houden.

Aanbesteding en gunning

In juli 2018 is de aanbesteding opgestart met de aankondiging van een opdracht op TenderNed. De aanbesteding is door middel van een mededingingsprocedure met onderhandeling uitgevoerd. In de aanbesteding was sprake van de gunning van één opdracht aan één leverancier die vervolgens twee gescheiden migratieprojecten diende uit te voeren. De aanbesteding is in december 2018 succesvol afgerond met de gunning van een opdracht aan KPN.

Dimpact logo

Europese aanbestedingen Dimpact

Op 22 november 2021 berichtten wij u dat Emtio door Dimpact is ingehuurd om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de s

Meer lezen
Gemeente Houten Logo

Europese aanbesteding gemeente Houten

Outsourcing IT-infrastructuurdiensten Gemeente Houten Gemeente Houten heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij een Europe

Meer lezen
Veiligheidsregio Brabant-Noord logo

Inkooptraject Veiligheidsregio Brabant-Noord

Begeleiding Inkoopprojecten Veiligheidsregio Brabant-Noord Emtio is in maart 2021 ingehuurd door Veiligheidsregio Brabant-No

Meer lezen

Emtio begeleidt voor Dimpact de Europese heraanbesteding

Het Dimpact 'burgerzakensysteem' Dimpact is de coöperatie van gemeenten waarin vijftien lidgemeenten gebruik maken van het

Meer lezen

Aanbesteding backbone ICT-infrastructuur bij ICT-WBW afgerond

Recent heeft Emtio een aanbesteding begeleid bij ICT West-Brabant West. Emtio heeft bij deze aanbestedingsprocedure alle a

Meer lezen

Gunning aanbesteding Open Universiteit aan Pro-ACT IT

Naar aanleiding van een Europese aanbesteding zijn per 1 juli 2020 de Open Universiteit en Pro-Act IT de samenwerking aangega

Meer lezen

Aanbesteding ICT-infrastructuur en -beheer voor Rijnvicus

Emtio is door Rijnvicus uit Alphen aan den Rijn gevraagd een aanbestedingsprocedure in gang te zetten voor de outsourcing van

Meer lezen

Aanbestedingsprocedure kantoorautomatisering voor ParkeerService

ParkeerService uit Amersfoort heeft Emtio opdracht verstrekt voor de heraanbesteding van de outsourcing van ICT-infrastructuu

Meer lezen

Aanbesteding afgerond bij Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam

Emtio heeft de procesbegeleiding verzorgd van een Europese aanbesteding voor de selectie van een cloudoplossing voor een Doss

Meer lezen

Emtio begeleidt DOWR met een Europese aanbesteding e-HRM

Emtio is door DOWR geselecteerd om een Europese aanbesteding voor het verwerven van een nieuwe e-HRM oplossing te begeleiden

Meer lezen