Emtio aan de slag bij drinkwaterbedrijf Dunea

Na een koerswijziging in de ICT-voorziening wil Dunea een belangrijk deel van haar processen in één ERP-systeem samenbrengen. Joop Schuilenburg van Emtio is door Dunea ingehuurd als projectleider aanbesteding ERP.

Dunea

Drinkwaterbedrijf Dunea | EmtioDunea produceert en levert drinkwater aan circa 1,3 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Daarnaast worden meer dan één miljoen bezoekers per jaar in de duinen tussen Katwijk en Monster ontvangen. Het aantal administratieve aansluitingen bedraagt ruim 600.000. Dunea levert haar diensten met ruim 500 medewerkers (fte).

In 2015 is het managementteam van Dunea op basis van een onderzoek naar de toekomstige informatievoorziening akkoord gegaan met een koerswijziging in de ICT-voorziening. Het effect daarvan is dat Dunea ervoor koos om bedrijfsprocessen in één ERP-systeem te verbinden.

ERP-systeem

Een ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) is een softwaresysteem dat een centrale plaats inneemt in een bedrijf. Het wordt opgebouwd uit standaard softwaremodules die kunnen worden ingericht naar de wensen van de organisatie.

De invoering van een ERP-systeem heeft een bedrijfsbrede impact omdat het veel processen en daarmee ook veel mensen raakt. Alle bedrijfsprocessen van een organisatie kunnen in een ERP-systeem verwerkt worden.

ERP implementatie

De invoering van het ERP-systeem bij Dunea gebeurt binnen het programma ‘WAVE’, dat staat voor Werken Aan Verbinding. Binnen het programma WAVE is het project ‘Aanbesteding’ verantwoordelijk voor het doelmatig en rechtmatig selecteren van een dienstverlener.

De dienstverlener moet zorgdragen voor het op basis van licenties ter beschikking stellen van een ERP-oplossing, de gefaseerde inrichting en implementatie ‘on premise’ ervan en uiteindelijk het verzorgen van het derdelijns onderhoud op de totale oplossing.

De rol van Emtio bij Dunea

Aanbestedingsspecialist Joop Schuilenburg was bij Dunea verantwoordelijk voor het bepalen van de aanbestedingsstrategie en daarna het opstellen van alle benodigde aanbestedingsdocumenten en contractstukken en de eindredactie van alle functioneel inhoudelijke stukken die hierbij horen. Daarnaast voerde Joop de aanbesteding procedureel uit.

Mede omdat Dunea een nutsbedrijf is, is de aanbesteding via een onderhandelingsprocedure met aankondiging uitgevoerd. De aanbesteding is zoveel als mogelijk ‘functioneel’ ingestoken, waarbij geen gebruik is gemaakt van een programma van eisen. Tijdens de aanbestedingsprocedure waren er meerdere persoonlijke contactmomenten met de leveranciers. Zo is de behoefte van Dunea zo nauwkeurig mogelijk afgestemd alvorens er offertes werden ingediend.

Onderdeel van de aanpak was het afnemen en beoordelen van interviews en het verzorgen van een demo. Ten behoeve van de demo zijn er enkele use cases opgesteld.

Aanbesteding afgerond

De aanbesteding is in januari 2017 na succesvolle onderhandelingen afgerond met gunning van een opdracht aan de Belgische onderneming Itineris met een oplossing gebaseerd op Microsoft Dynamics AX in combinatie met UMAX en AXTension.

Aanbestedingsadvies

Meer weten over ERP aanbestedingen, aanbestedingsrecht of IT inkoop? Lees het artikel: ERP-aanbestedingen: 10 overwegingen voordat je begint of neem door middel van onderstaand formulier contact op met Emtio.

Drinkwaterbedrijf Dunea | Emtio

Emtio aan de slag bij drinkwaterbedrijf Dunea

Na een koerswijziging in de ICT-voorziening wil Dunea een belangrijk deel van haar processen in één ERP-systeem samenbrenge

Meer lezen
HVC Alkmaar mei 2008 pand close | Emtio

Emtio begeleidt Europese aanbesteding voor afvalinzamelaar HVC

Emtio is door HVC ingehuurd als procesbegeleider voor de Europese aanbesteding 'SINFIS'. Dit is de afkorting voor 'Selectie e

Meer lezen
Omgevingsdienst Haaglanden | Emtio

ODH en Emtio werken samen op basis van knipkaartconstructie

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is met Emtio een knipkaartconstructie aangegaan voor de levering van adviesdiensten op ad

Meer lezen
BiSc | Emtio

Emtio is een samenwerkingsverband aangegaan met BiSC

Emtio is een samenwerkingsverband aangegaan met BiSC. BiSC is de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) in Utrecht (op ba

Meer lezen
Syntrophos Shared Service Center | Emtio

Europese aanbesteding ICT-hardware en generieke software voor Syntrophos

Het shared service centrum Syntrophos, voor de deelnemende gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne, heeft Emtio opdracht

Meer lezen
Publicatie AG Connect | Emtio

Publicatie AGConnect: Aanleg glasvezel stagneert

Onlangs berichtte de NOS dat de aanleg van glasvezel in Nederland stagneert. Patrick Pirson van Emtio schreef er een blog ove

Meer lezen
Gemeente Lochem | Emtio

Emtio begeleidt Europese aanbesteding bij Gemeente Lochem

De gemeente Lochem heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij het bepalen van de aanbestedingsstrategie en vervolgens op te

Meer lezen
Gemeente Berkelland | Emtio

Gemeente Berkelland kiest voor Emtio

Nadat gemeente Berkelland via de website van Emtio een kennismakingsgesprek arrangeerde is Emtio gevraagd een complexe Europe

Meer lezen
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) | Emtio

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid huurt Emtio in als inkoopprojectleider

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) Emtio is door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) ingehuurd als inkoopp

Meer lezen
Provincie Limburg | Emtio

Emtio begeleidt aanbesteding VTH-applicatie Provincie Limburg

Provincie Limburg Emtio is door de Provincie Limburg ingehuurd om een omvangrijke en complexe Europese aanbesteding te begel

Meer lezen