Emtio aan de slag bij drinkwaterbedrijf Dunea

Na een koerswijziging in de ICT-voorziening wil Dunea een belangrijk deel van haar processen in één ERP-systeem samenbrengen. Joop Schuilenburg van Emtio is door Dunea ingehuurd als projectleider aanbesteding ERP.

Dunea

Drinkwaterbedrijf Dunea | EmtioDunea produceert en levert drinkwater aan circa 1,3 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Daarnaast worden meer dan één miljoen bezoekers per jaar in de duinen tussen Katwijk en Monster ontvangen. Het aantal administratieve aansluitingen bedraagt ruim 600.000. Dunea levert haar diensten met ruim 500 medewerkers (fte).

In 2015 is het managementteam van Dunea op basis van een onderzoek naar de toekomstige informatievoorziening akkoord gegaan met een koerswijziging in de ICT-voorziening. Het effect daarvan is dat Dunea ervoor koos om bedrijfsprocessen in één ERP-systeem te verbinden.

ERP-systeem

Een ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) is een softwaresysteem dat een centrale plaats inneemt in een bedrijf. Het wordt opgebouwd uit standaard softwaremodules die kunnen worden ingericht naar de wensen van de organisatie.

De invoering van een ERP-systeem heeft een bedrijfsbrede impact omdat het veel processen en daarmee ook veel mensen raakt. Alle bedrijfsprocessen van een organisatie kunnen in een ERP-systeem verwerkt worden.

ERP implementatie

De invoering van het ERP-systeem bij Dunea gebeurt binnen het programma ‘WAVE’, dat staat voor Werken Aan Verbinding. Binnen het programma WAVE is het project ‘Aanbesteding’ verantwoordelijk voor het doelmatig en rechtmatig selecteren van een dienstverlener.

De dienstverlener moet zorgdragen voor het op basis van licenties ter beschikking stellen van een ERP-oplossing, de gefaseerde inrichting en implementatie ‘on premise’ ervan en uiteindelijk het verzorgen van het derdelijns onderhoud op de totale oplossing.

De rol van Emtio bij Dunea

Aanbestedingsspecialist Joop Schuilenburg was bij Dunea verantwoordelijk voor het bepalen van de aanbestedingsstrategie en daarna het opstellen van alle benodigde aanbestedingsdocumenten en contractstukken en de eindredactie van alle functioneel inhoudelijke stukken die hierbij horen. Daarnaast voerde Joop de aanbesteding procedureel uit.

Mede omdat Dunea een nutsbedrijf is, is de aanbesteding via een onderhandelingsprocedure met aankondiging uitgevoerd. De aanbesteding is zoveel als mogelijk ‘functioneel’ ingestoken, waarbij geen gebruik is gemaakt van een programma van eisen. Tijdens de aanbestedingsprocedure waren er meerdere persoonlijke contactmomenten met de leveranciers. Zo is de behoefte van Dunea zo nauwkeurig mogelijk afgestemd alvorens er offertes werden ingediend.

Onderdeel van de aanpak was het afnemen en beoordelen van interviews en het verzorgen van een demo. Ten behoeve van de demo zijn er enkele use cases opgesteld.

Aanbesteding afgerond

De aanbesteding is in januari 2017 na succesvolle onderhandelingen afgerond met gunning van een opdracht aan de Belgische onderneming Itineris met een oplossing gebaseerd op Microsoft Dynamics AX in combinatie met UMAX en AXTension.

Aanbestedingsadvies

Meer weten over ERP aanbestedingen, aanbestedingsrecht of IT inkoop? Lees het artikel: ERP-aanbestedingen: 10 overwegingen voordat je begint of neem door middel van onderstaand formulier contact op met Emtio.

kantoor

Projectaanbesteding bij Gemeente Winterswijk

Gemeente Winterswijk heeft Emtio gevraagd haar te ondersteunen bij de uitvoering van een aanbestedingsprocedure voor de verva

Meer lezen
ict-infrastructuur

Emtio begeleidt ICT WBW bij vervangen IT-infrastructuur

ICT Samenwerking West Brabant-West (ICT WBW) is een shared service die sinds 2015 het ICT-onderhoud en -beheer van de gemeent

Meer lezen

Aanbesteding Raad van State succesvol afgerond

Op woensdag 8 oktober jl. ondertekenden de Raad van State en Ilionx Cloud Solutions de overeenkomst voor de implementatie en

Meer lezen

Gemeente Doetinchem vervangt de datacenter IT-infrastructuur

Emtio is door gemeente Doetinchem ingehuurd om een aanbesteding te begeleiden voor de vervanging van de server-, storage- en

Meer lezen

Aanbesteding voor multidisciplinair managementinformatiesysteem bij Veiligheidsregio ZHZ afgerond

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft Emtio ingehuurd als procesbegeleider voor de aanbesteding Multidisciplinair Vakbekwa

Meer lezen

Aanbesteding Zaakgericht Werken afgerond voor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft Emtio (in combinatie MvR & Partners /Mark van der Broek) ingehuurd om ee

Meer lezen

Europese aanbesteding VTH-oplossing bij Omgevingsdienst Twente

Omgevingsdienst Twente wenst functionaliteit te verwerven voor de ondersteuning van alle processen die betrekking hebben op V

Meer lezen
Datacenter

Procesbegeleiding Servicepunt71 voor cloudmigratie en nieuwe werkomgeving

Servicepunt71 is een shared service centrum in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Deelnemers aan Servicepunt71 zijn

Meer lezen
brabant water

Europese aanbesteding Brabant Water ter vervanging van Accent

Brabant Water maakt sinds 2007 gebruik van het ‘overgeërfde’ klantinformatiesysteem ‘Accent’. In een periode van

Meer lezen

Gemeenten Waterland en Landsmeer outsourcen hun IT-infrastructuur en -beheer

Emtio is door gemeente Waterland ingehuurd om de aanbesteding van de outsourcing van IT-infrastructuur met bijbehorende behee

Meer lezen