Emtio aan de slag bij drinkwaterbedrijf Dunea

Na een koerswijziging in de ICT-voorziening wil Dunea een belangrijk deel van haar processen in één ERP-systeem samenbrengen. Joop Schuilenburg van Emtio is door Dunea ingehuurd als projectleider aanbesteding ERP.

Dunea

Drinkwaterbedrijf Dunea | EmtioDunea produceert en levert drinkwater aan circa 1,3 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Daarnaast worden meer dan één miljoen bezoekers per jaar in de duinen tussen Katwijk en Monster ontvangen. Het aantal administratieve aansluitingen bedraagt ruim 600.000. Dunea levert haar diensten met ruim 500 medewerkers (fte).

In 2015 is het managementteam van Dunea op basis van een onderzoek naar de toekomstige informatievoorziening akkoord gegaan met een koerswijziging in de ICT-voorziening. Het effect daarvan is dat Dunea ervoor koos om bedrijfsprocessen in één ERP-systeem te verbinden.

ERP-systeem

Een ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) is een softwaresysteem dat een centrale plaats inneemt in een bedrijf. Het wordt opgebouwd uit standaard softwaremodules die kunnen worden ingericht naar de wensen van de organisatie.

De invoering van een ERP-systeem heeft een bedrijfsbrede impact omdat het veel processen en daarmee ook veel mensen raakt. Alle bedrijfsprocessen van een organisatie kunnen in een ERP-systeem verwerkt worden.

ERP implementatie

De invoering van het ERP-systeem bij Dunea gebeurt binnen het programma ‘WAVE’, dat staat voor Werken Aan Verbinding. Binnen het programma WAVE is het project ‘Aanbesteding’ verantwoordelijk voor het doelmatig en rechtmatig selecteren van een dienstverlener.

De dienstverlener moet zorgdragen voor het op basis van licenties ter beschikking stellen van een ERP-oplossing, de gefaseerde inrichting en implementatie ‘on premise’ ervan en uiteindelijk het verzorgen van het derdelijns onderhoud op de totale oplossing.

De rol van Emtio bij Dunea

Aanbestedingsspecialist Joop Schuilenburg was bij Dunea verantwoordelijk voor het bepalen van de aanbestedingsstrategie en daarna het opstellen van alle benodigde aanbestedingsdocumenten en contractstukken en de eindredactie van alle functioneel inhoudelijke stukken die hierbij horen. Daarnaast voerde Joop de aanbesteding procedureel uit.

Mede omdat Dunea een nutsbedrijf is, is de aanbesteding via een onderhandelingsprocedure met aankondiging uitgevoerd. De aanbesteding is zoveel als mogelijk ‘functioneel’ ingestoken, waarbij geen gebruik is gemaakt van een programma van eisen. Tijdens de aanbestedingsprocedure waren er meerdere persoonlijke contactmomenten met de leveranciers. Zo is de behoefte van Dunea zo nauwkeurig mogelijk afgestemd alvorens er offertes werden ingediend.

Onderdeel van de aanpak was het afnemen en beoordelen van interviews en het verzorgen van een demo. Ten behoeve van de demo zijn er enkele use cases opgesteld.

Aanbesteding afgerond

De aanbesteding is in januari 2017 na succesvolle onderhandelingen afgerond met gunning van een opdracht aan de Belgische onderneming Itineris met een oplossing gebaseerd op Microsoft Dynamics AX in combinatie met UMAX en AXTension.

Aanbestedingsadvies

Meer weten over ERP aanbestedingen, aanbestedingsrecht of IT inkoop? Lees het artikel: ERP-aanbestedingen: 10 overwegingen voordat je begint of neem door middel van onderstaand formulier contact op met Emtio.

Dimpact logo

Europese aanbestedingen Dimpact

Op 22 november 2021 berichtten wij u dat Emtio door Dimpact is ingehuurd om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de s

Meer lezen
Gemeente Houten Logo

Europese aanbesteding gemeente Houten

Outsourcing IT-infrastructuurdiensten Gemeente Houten Gemeente Houten heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij een Europe

Meer lezen
Veiligheidsregio Brabant-Noord logo

Inkooptraject Veiligheidsregio Brabant-Noord

Begeleiding Inkoopprojecten Veiligheidsregio Brabant-Noord Emtio is in maart 2021 ingehuurd door Veiligheidsregio Brabant-No

Meer lezen

Emtio begeleidt voor Dimpact de Europese heraanbesteding

Het Dimpact 'burgerzakensysteem' Dimpact is de coöperatie van gemeenten waarin vijftien lidgemeenten gebruik maken van het

Meer lezen

Aanbesteding backbone ICT-infrastructuur bij ICT-WBW afgerond

Recent heeft Emtio een aanbesteding begeleid bij ICT West-Brabant West. Emtio heeft bij deze aanbestedingsprocedure alle a

Meer lezen

Gunning aanbesteding Open Universiteit aan Pro-ACT IT

Naar aanleiding van een Europese aanbesteding zijn per 1 juli 2020 de Open Universiteit en Pro-Act IT de samenwerking aangega

Meer lezen

Aanbesteding ICT-infrastructuur en -beheer voor Rijnvicus

Emtio is door Rijnvicus uit Alphen aan den Rijn gevraagd een aanbestedingsprocedure in gang te zetten voor de outsourcing van

Meer lezen

Aanbestedingsprocedure kantoorautomatisering voor ParkeerService

ParkeerService uit Amersfoort heeft Emtio opdracht verstrekt voor de heraanbesteding van de outsourcing van ICT-infrastructuu

Meer lezen

Aanbesteding afgerond bij Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam

Emtio heeft de procesbegeleiding verzorgd van een Europese aanbesteding voor de selectie van een cloudoplossing voor een Doss

Meer lezen

Emtio begeleidt DOWR met een Europese aanbesteding e-HRM

Emtio is door DOWR geselecteerd om een Europese aanbesteding voor het verwerven van een nieuwe e-HRM oplossing te begeleiden

Meer lezen