Multidisciplinair Vakbekwaamheids- en Crisismanagementsysteem voor VRZHZ

Emtio heeft Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) geholpen bij het overgaan van drie systemen naar één gebruiksvriendelijk management-informatiesysteem.

Het oude management-informatiesysteem

VRZHZ maakte gebruik van drie soortgelijke management-informatiesystemen: Safety Portal (brandweer), AG5 (GHOR) en Veiligheidspaspoort (multi). Deze programma’s ondersteunden een aantal (kritische) bedrijfsprocessen waaronder de salarisbetalingen aan vrijwillig brandweerpersoneel en processen die een wettelijk verplicht karakter hebben.

Een nieuw management-informatiesysteem

VRZHZ beoogde met deze Europese aanbesteding één geïntegreerd (multidisciplinair) en gebruiksvriendelijk management-informatiesysteem (MuVIMS) te verwerven en te implementeren.

Van dit geïntegreerde, multidisciplinaire en gebruiksvriendelijke management-informatiesysteem (MuVIMS) werd verwacht dat het wezenlijk bijdraagt aan de sturing op uitvoering van de (primaire) bedrijfsprocessen van VRZHZ.

Daarnaast werd ook verwacht dat het relevante managementinformatie over de wijze waarop organisatiedoelstellingen al dan niet worden bereikt genereert.

De aanbesteding

VRZHZ heeft Emtio gevraagd de aanbestedingsstrategie voor dit project te ontwikkelen en vervolgens de aanbesteding als procesbegeleider samen met VRZHZ uit te voeren. Er is functioneel behoefte gesteld en de aanbesteding is door middel van een mededingingsprocedure met onderhandeling uitgevoerd.

De opdracht

Vooraankondiging van de opdracht op TenderNed vond op 11 juni 2018 plaats.

Emtio heeft alle benodigde aanbestedingsdocumenten opgesteld inclusief de contractering.

De aanbesteding is in december 2018 succesvol afgerond met de gunning van een opdracht aan Magenta.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk onze pagina’s IT Aanbesteding of IT Sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)