Aanbesteding voor multidisciplinair managementinformatiesysteem bij Veiligheidsregio ZHZ afgerond

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft Emtio ingehuurd als procesbegeleider voor de aanbesteding Multidisciplinair Vakbekwaamheids- en Incidentmanagementsysteem.

Over de aanbesteding

Voor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zijn continuïteit, het organiseren van informatievoorzieningen (governance) en het beschikbaar maken van benodigde informatie met behulp van moderne technologie belangrijke speerpunten. Zij organiseert de informatievoorziening enerzijds langs de lijn van efficiency waar het gaat om de koude fase en ondersteunende processen, en anderzijds langs de lijn van effectiviteit als het gaat om crisissituaties en de warme fase van de organisatie. Samenwerken, communicatie en informatie-uitwisseling zijn dan essentiële zaken.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is, net als de andere veiligheidsregio’s in Nederland, een relatief jonge organisatie die in ontwikkeling is. Informatievoorziening is een belangrijk aspect voor de veiligheidsregio in het dagelijkse werk, maar vooral tijdens crisissituaties. Adequate, maar vooral ook 24/7 beschikbare en beheersbare informatie- en IT-voorzieningen zijn nodig om ontwikkelingen van de organisatie, de maatschappij en de technologie op te kunnen vangen.

Crisismanagement organisaties ontwikkelen zich naar een continue multidisciplinaire aanpak waar informatie, technologie, samenwerking en communicatie een steeds belangrijkere rol innemen. In een onderzoek naar crisismanagement is vastgesteld dat crisismanagement in de komende vijf tot tien jaar zal groeien naar een netwerkgeoriënteerde multidisciplinaire organisatievorm die sterk afhankelijk zal zijn van een moderne technische infrastructuur, early-warning systemen, sensor- en communicatietechnologie en ‘big data’.

In dat onderzoek wordt gesteld dat professionalisme, vertrouwen én informatievoorziening de ruggengraat vormen van moderne crisismanagementorganisaties. Dit impliceert onder meer dat de technische infrastructuur gecentraliseerd, gestandaardiseerd, geïntegreerd, veilig en redundant is uitgevoerd. En dat crisismanagementorganisaties daar als ‘stroom uit de muur’ (commodity) gebruik van kunnen maken.

Integratie van disciplines

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maakt momenteel gebruik van drie soortgelijke managementinformatiesystemen: Safety Portal (brandweer), AG5 (GHOR) en Veiligheidspaspoort (multi). Deze programma’s ondersteunen een aantal (kritische) bedrijfsprocessen waaronder de salarisbetalingen aan vrijwillig brandweerpersoneel en processen die een wettelijk verplicht karakter hebben.

Met deze Europese aanbesteding beoogde de veiligheidsregio één geïntegreerd (multidisciplinair) en gebruiksvriendelijk managementinformatiesysteem (MuVIMS) te verwerven en te implementeren. Dit systeem draagt bij aan de sturing op uitvoering van de (primaire) bedrijfsprocessen vanVeiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en het genereren van relevante managementinformatie over de wijze waarop organisatiedoelstellingen al dan niet worden bereikt.

Procedure en gunning

De aanbesteding is door middel van een mededingingsprocedure met onderhandeling uitgevoerd en is in januari 2019 succesvol afgerond met de gunning van een opdracht aan Magenta.

kantoor

Projectaanbesteding bij Gemeente Winterswijk

Gemeente Winterswijk heeft Emtio gevraagd haar te ondersteunen bij de uitvoering van een aanbestedingsprocedure voor de verva

Meer lezen
ict-infrastructuur

Emtio begeleidt ICT WBW bij vervangen IT-infrastructuur

ICT Samenwerking West Brabant-West (ICT WBW) is een shared service die sinds 2015 het ICT-onderhoud en -beheer van de gemeent

Meer lezen

Aanbesteding Raad van State succesvol afgerond

Op woensdag 8 oktober jl. ondertekenden de Raad van State en Ilionx Cloud Solutions de overeenkomst voor de implementatie en

Meer lezen

Gemeente Doetinchem vervangt de datacenter IT-infrastructuur

Emtio is door gemeente Doetinchem ingehuurd om een aanbesteding te begeleiden voor de vervanging van de server-, storage- en

Meer lezen

Aanbesteding voor multidisciplinair managementinformatiesysteem bij Veiligheidsregio ZHZ afgerond

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft Emtio ingehuurd als procesbegeleider voor de aanbesteding Multidisciplinair Vakbekwa

Meer lezen

Aanbesteding Zaakgericht Werken afgerond voor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft Emtio (in combinatie MvR & Partners /Mark van der Broek) ingehuurd om ee

Meer lezen

Europese aanbesteding VTH-oplossing bij Omgevingsdienst Twente

Omgevingsdienst Twente wenst functionaliteit te verwerven voor de ondersteuning van alle processen die betrekking hebben op V

Meer lezen
Datacenter

Procesbegeleiding Servicepunt71 voor cloudmigratie en nieuwe werkomgeving

Servicepunt71 is een shared service centrum in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Deelnemers aan Servicepunt71 zijn

Meer lezen
brabant water

Europese aanbesteding Brabant Water ter vervanging van Accent

Brabant Water maakt sinds 2007 gebruik van het ‘overgeërfde’ klantinformatiesysteem ‘Accent’. In een periode van

Meer lezen

Gemeenten Waterland en Landsmeer outsourcen hun IT-infrastructuur en -beheer

Emtio is door gemeente Waterland ingehuurd om de aanbesteding van de outsourcing van IT-infrastructuur met bijbehorende behee

Meer lezen