Aanbesteding voor multidisciplinair managementinformatiesysteem bij Veiligheidsregio ZHZ afgerond

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft Emtio ingehuurd als procesbegeleider voor de aanbesteding Multidisciplinair Vakbekwaamheids- en Incidentmanagementsysteem.

Over de aanbesteding

Voor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zijn continuïteit, het organiseren van informatievoorzieningen (governance) en het beschikbaar maken van benodigde informatie met behulp van moderne technologie belangrijke speerpunten. Zij organiseert de informatievoorziening enerzijds langs de lijn van efficiency waar het gaat om de koude fase en ondersteunende processen, en anderzijds langs de lijn van effectiviteit als het gaat om crisissituaties en de warme fase van de organisatie. Samenwerken, communicatie en informatie-uitwisseling zijn dan essentiële zaken.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is, net als de andere veiligheidsregio’s in Nederland, een relatief jonge organisatie die in ontwikkeling is. Informatievoorziening is een belangrijk aspect voor de veiligheidsregio in het dagelijkse werk, maar vooral tijdens crisissituaties. Adequate, maar vooral ook 24/7 beschikbare en beheersbare informatie- en IT-voorzieningen zijn nodig om ontwikkelingen van de organisatie, de maatschappij en de technologie op te kunnen vangen.

Crisismanagement organisaties ontwikkelen zich naar een continue multidisciplinaire aanpak waar informatie, technologie, samenwerking en communicatie een steeds belangrijkere rol innemen. In een onderzoek naar crisismanagement is vastgesteld dat crisismanagement in de komende vijf tot tien jaar zal groeien naar een netwerkgeoriënteerde multidisciplinaire organisatievorm die sterk afhankelijk zal zijn van een moderne technische infrastructuur, early-warning systemen, sensor- en communicatietechnologie en ‘big data’.

In dat onderzoek wordt gesteld dat professionalisme, vertrouwen én informatievoorziening de ruggengraat vormen van moderne crisismanagementorganisaties. Dit impliceert onder meer dat de technische infrastructuur gecentraliseerd, gestandaardiseerd, geïntegreerd, veilig en redundant is uitgevoerd. En dat crisismanagementorganisaties daar als ‘stroom uit de muur’ (commodity) gebruik van kunnen maken.

Integratie van disciplines

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maakt momenteel gebruik van drie soortgelijke managementinformatiesystemen: Safety Portal (brandweer), AG5 (GHOR) en Veiligheidspaspoort (multi). Deze programma’s ondersteunen een aantal (kritische) bedrijfsprocessen waaronder de salarisbetalingen aan vrijwillig brandweerpersoneel en processen die een wettelijk verplicht karakter hebben.

Met deze Europese aanbesteding beoogde de veiligheidsregio één geïntegreerd (multidisciplinair) en gebruiksvriendelijk managementinformatiesysteem (MuVIMS) te verwerven en te implementeren. Dit systeem draagt bij aan de sturing op uitvoering van de (primaire) bedrijfsprocessen vanVeiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en het genereren van relevante managementinformatie over de wijze waarop organisatiedoelstellingen al dan niet worden bereikt.

Procedure en gunning

De aanbesteding is door middel van een mededingingsprocedure met onderhandeling uitgevoerd en is in januari 2019 succesvol afgerond met de gunning van een opdracht aan Magenta.

Dimpact logo

Europese aanbestedingen Dimpact

Op 22 november 2021 berichtten wij u dat Emtio door Dimpact is ingehuurd om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de s

Meer lezen
Gemeente Houten Logo

Europese aanbesteding gemeente Houten

Outsourcing IT-infrastructuurdiensten Gemeente Houten Gemeente Houten heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij een Europe

Meer lezen
Veiligheidsregio Brabant-Noord logo

Inkooptraject Veiligheidsregio Brabant-Noord

Begeleiding Inkoopprojecten Veiligheidsregio Brabant-Noord Emtio is in maart 2021 ingehuurd door Veiligheidsregio Brabant-No

Meer lezen

Emtio begeleidt voor Dimpact de Europese heraanbesteding

Het Dimpact 'burgerzakensysteem' Dimpact is de coöperatie van gemeenten waarin vijftien lidgemeenten gebruik maken van het

Meer lezen

Aanbesteding backbone ICT-infrastructuur bij ICT-WBW afgerond

Recent heeft Emtio een aanbesteding begeleid bij ICT West-Brabant West. Emtio heeft bij deze aanbestedingsprocedure alle a

Meer lezen

Gunning aanbesteding Open Universiteit aan Pro-ACT IT

Naar aanleiding van een Europese aanbesteding zijn per 1 juli 2020 de Open Universiteit en Pro-Act IT de samenwerking aangega

Meer lezen

Aanbesteding ICT-infrastructuur en -beheer voor Rijnvicus

Emtio is door Rijnvicus uit Alphen aan den Rijn gevraagd een aanbestedingsprocedure in gang te zetten voor de outsourcing van

Meer lezen

Aanbestedingsprocedure kantoorautomatisering voor ParkeerService

ParkeerService uit Amersfoort heeft Emtio opdracht verstrekt voor de heraanbesteding van de outsourcing van ICT-infrastructuu

Meer lezen

Aanbesteding afgerond bij Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam

Emtio heeft de procesbegeleiding verzorgd van een Europese aanbesteding voor de selectie van een cloudoplossing voor een Doss

Meer lezen

Emtio begeleidt DOWR met een Europese aanbesteding e-HRM

Emtio is door DOWR geselecteerd om een Europese aanbesteding voor het verwerven van een nieuwe e-HRM oplossing te begeleiden

Meer lezen