Gemeente Doetinchem vervangt de datacenter IT-infrastructuur

Emtio is door gemeente Doetinchem ingehuurd om een aanbesteding te begeleiden voor de vervanging van de server-, storage- en (backbone) netwerkinfrastructuur in het twin datacenter.

Over de aanbesteding

Bij deze aanbesteding wordt met van tevoren geselecteerde leveranciers een aantal consultatiesessies doorlopen waarmee gemeente Doetinchem een goed beeld wil krijgen van de mogelijkheden. Deze kunnen variëren van oplossingen die geheel vanuit de cloud worden aangeboden, hybride-oplossingen en oplossingen die geheel on premise worden geïmplementeerd.

De geselecteerde leveranciers ontvangen daarvoor een ‘voorlopig’ beschrijvend document (VBD). Dit is een ‘gevorderd’ concept (v0,9) van het ‘definitieve’ beschrijvend document (DBD), waarin een aantal gerichte vragen wordt gesteld over de eigen functionele behoeftestelling, waarbij de aan te bieden mogelijkheden worden getoetst. De leveranciers presenteren de antwoorden in een interactieve sessie met het projectteam.

Op basis van de verkregen informatie kan gemeente Doetinchem de behoeftestelling verder aanscherpen naar een DBD waarna dezelfde leveranciers een oplossing kunnen aanbieden.

Mededingingsprocedure

De aanbesteding wordt door middel van een mededingingsprocedure met onderhandelingen uitgevoerd waarvan de aankondiging medio januari 2019 plaatsvond. De aanbesteding wordt naar verwachting in juli 2019 afgerond.

Gemeente Doetinchem vervangt de datacenter IT-infrastructuur

Emtio is door gemeente Doetinchem ingehuurd om een aanbesteding te begeleiden voor de vervanging van de server-, storage- en

Meer lezen

Aanbesteding voor multidisciplinair managementinformatiesysteem bij Veiligheidsregio ZHZ afgerond

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft Emtio ingehuurd als procesbegeleider voor de aanbesteding Multidisciplinair Vakbekwa

Meer lezen

Aanbesteding Zaakgericht Werken afgerond voor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft Emtio (in combinatie MvR & Partners /Mark van der Broek) ingehuurd om ee

Meer lezen

Europese aanbesteding VTH-oplossing bij Omgevingsdienst Twente

Omgevingsdienst Twente wenst functionaliteit te verwerven voor de ondersteuning van alle processen die betrekking hebben op V

Meer lezen
Datacenter

Procesbegeleiding Servicepunt71 voor cloudmigratie en nieuwe werkomgeving

Servicepunt71 is een shared service centrum in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Deelnemers aan Servicepunt71 zijn

Meer lezen
brabant water

Europese aanbesteding Brabant Water ter vervanging van Accent

Brabant Water maakt sinds 2007 gebruik van het ‘overgeërfde’ klantinformatiesysteem ‘Accent’. In een periode van

Meer lezen

Gemeenten Waterland en Landsmeer outsourcen hun IT-infrastructuur en -beheer

Emtio is door gemeente Waterland ingehuurd om de aanbesteding van de outsourcing van IT-infrastructuur met bijbehorende behee

Meer lezen
Drinkwaterbedrijf Dunea | Emtio

Emtio aan de slag bij drinkwaterbedrijf Dunea

Na een koerswijziging in de ICT-voorziening wil Dunea een belangrijk deel van haar processen in één ERP-systeem samenbrenge

Meer lezen
HVC Alkmaar mei 2008 pand close | Emtio

Emtio begeleidt Europese aanbesteding voor afvalinzamelaar HVC

Emtio is door HVC ingehuurd als procesbegeleider voor de Europese aanbesteding 'SINFIS'. Dit is de afkorting voor 'Selectie e

Meer lezen
Syntrophos Shared Service Center | Emtio

Europese aanbesteding ICT-hardware en generieke software voor Syntrophos

Het shared service centrum Syntrophos, voor de deelnemende gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne, heeft Emtio opdracht

Meer lezen