Gemeente Doetinchem vervangt de datacenter IT-infrastructuur

Emtio is door gemeente Doetinchem ingehuurd om een aanbesteding te begeleiden voor de vervanging van de server-, storage- en (backbone) netwerkinfrastructuur in het twin datacenter.

Over de aanbesteding

Bij deze aanbesteding wordt met van tevoren geselecteerde leveranciers een aantal consultatiesessies doorlopen waarmee gemeente Doetinchem een goed beeld wil krijgen van de mogelijkheden. Deze kunnen variëren van oplossingen die geheel vanuit de cloud worden aangeboden, hybride-oplossingen en oplossingen die geheel on premise worden geïmplementeerd.

De geselecteerde leveranciers ontvangen daarvoor een ‘voorlopig’ beschrijvend document (VBD). Dit is een ‘gevorderd’ concept (v0,9) van het ‘definitieve’ beschrijvend document (DBD), waarin een aantal gerichte vragen wordt gesteld over de eigen functionele behoeftestelling, waarbij de aan te bieden mogelijkheden worden getoetst. De leveranciers presenteren de antwoorden in een interactieve sessie met het projectteam.

Op basis van de verkregen informatie kan gemeente Doetinchem de behoeftestelling verder aanscherpen naar een DBD waarna dezelfde leveranciers een oplossing kunnen aanbieden.

Mededingingsprocedure

De aanbesteding wordt door middel van een mededingingsprocedure met onderhandelingen uitgevoerd waarvan de aankondiging medio januari 2019 plaatsvond. De aanbesteding wordt naar verwachting in juli 2019 afgerond.

Emtio begeleidt voor Dimpact de Europese heraanbesteding

Het Dimpact 'burgerzakensysteem' Dimpact is de coöperatie van gemeenten waarin vijftien lidgemeenten gebruik maken van het

Meer lezen

Aanbesteding backbone ICT-infrastructuur bij ICT-WBW afgerond

Recent heeft Emtio een aanbesteding begeleid bij ICT West-Brabant West. Emtio heeft bij deze aanbestedingsprocedure alle a

Meer lezen

Gunning aanbesteding Open Universiteit aan Pro-ACT IT

Naar aanleiding van een Europese aanbesteding zijn per 1 juli 2020 de Open Universiteit en Pro-Act IT de samenwerking aangega

Meer lezen

Aanbesteding ICT-infrastructuur en -beheer voor Rijnvicus

Emtio is door Rijnvicus uit Alphen aan den Rijn gevraagd een aanbestedingsprocedure in gang te zetten voor de outsourcing van

Meer lezen

Aanbestedingsprocedure kantoorautomatisering voor ParkeerService

ParkeerService uit Amersfoort heeft Emtio opdracht verstrekt voor de heraanbesteding van de outsourcing van ICT-infrastructuu

Meer lezen

Aanbesteding afgerond bij Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam

Emtio heeft de procesbegeleiding verzorgd van een Europese aanbesteding voor de selectie van een cloudoplossing voor een Doss

Meer lezen

Emtio begeleidt DOWR met een Europese aanbesteding e-HRM

Emtio is door DOWR geselecteerd om een Europese aanbesteding voor het verwerven van een nieuwe e-HRM oplossing te begeleiden

Meer lezen
kantoor

Projectaanbesteding bij Gemeente Winterswijk

Gemeente Winterswijk heeft Emtio gevraagd haar te ondersteunen bij de uitvoering van een aanbestedingsprocedure voor de verva

Meer lezen
ict-infrastructuur

Emtio begeleidt ICT WBW bij vervangen IT-infrastructuur

ICT Samenwerking West Brabant-West (ICT WBW) is een shared service die sinds 2015 het ICT-onderhoud en -beheer van de gemeent

Meer lezen

Aanbesteding Raad van State succesvol afgerond

Op woensdag 8 oktober jl. ondertekenden de Raad van State en Ilionx Cloud Solutions de overeenkomst voor de implementatie en

Meer lezen