Selectie cloudvoorziening voor belastingen bij gemeente Winterswijk

gemeente-winterswijkBij gemeente Winterswijk heeft Emtio de aanbesteding ‘selectie cloudvoorziening voor belastingen’ succesvol afgerond. De aanbesteding is door middel van een meervoudig onderhandse procedure doorlopen.

Emtio heeft de aanbesteding functioneel ingestoken, waarbij geen programma van eisen is opgesteld maar een ‘Lichtblauwdruk SOLL processen’. Er is offerte gevraagd bij vier landelijk bekende leveranciers op het aandachtsgebied.

De procedure is in juni 2020 afgerond met gunning van de opdracht aan TOG Nederland. De implementatie wordt in de zomer van 2020 opgestart en in december 2020 afgerond.