Up-to-date Privacyrecht

Informatiebeveiliging en privacy spelen een belangrijke rol binnen organisaties. Emtio heeft specialistische kennis in huis en is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Privacy-txt_HR

Juridisch advies rondom privacy

Uit onze ervaring met IT-inkoop merken we dat informatiebeveiliging en privacy een steeds belangrijkere rol gaat spelen binnen organisaties. Niet alleen omdat de impact van de risico’s toenemen maar ook omdat de afhankelijkheid van ICT-leveranciers toeneemt. Bovendien wordt informatie steeds vaker in de cloud opgeslagen.

Er is actuele en specifieke kennis noodzakelijk om afspraken over privacy en informatiebeveiliging tussen uw organisatie en uw leverancier vast te leggen. De afspraken moeten recht doen aan de nieuwste ontwikkelingen en voldoende ruimte bieden om toekomstige ontwikkelingen te doorstaan.

Juridisch adviseur

De adviseurs van Emtio hebben zich bekwaamd in privacy en databescherming. Wij kunnen u naar behoefte bijstaan om ook dit element van uw organisatie goed te borgen.

Niet alleen ontwikkelingen binnen ICT gaan snel, ook de ontwikkelingen binnen de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn aan verandering onderhevig. Denk hierbij aan de meldplicht voor datalekken en de nieuwe privacyrichtlijn.

Emtio informeert u over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging. Indien nodig kunnen wij u begeleiden en adviseren bij het aanpassen van uw contracten. Daarnaast ondersteunen wij u bij het voeren van onderhandelingen met uw leveranciers, het opstellen van nieuwe contracten of een privacy statement, en het opstellen van een geheimhoudingsverklaring.

Aandachtsgebieden

  • ​Elektronische Patiëntendossiers
  • Clouddiensten
  • Datacenters
  • Student- en leerling-gegevens
  • Cookies

Handelswijze van Adviesbureau Emtio

Voordat wij voor u aan de slag gaan, komt een adviseur van adviesbureau Emtio bij u op locatie voor een gesprek. In dit gesprek willen we door middel van het stellen van gerichte vragen duidelijk krijgen wat uw vraag precies is en welk doel u wilt bereiken. Vervolgens maakt de adviseur met u een duidelijke afspraak over de uit de voeren werkzaamheden.Door onze pragmatische insteek zijn we in staat leesbare en werkbare uitwerking van juridische verplichtingen op te stellen. Als er eenmaal een contract is gesloten, kan Emtio er nauwlettend op toezien dat de gemaakte afspraken up to date zijn en blijven. Zo bent u ervan verzekerd dat de opgestelde doelstellingen daadwerkelijk worden nagestreefd.