Vergunningen Toezicht Handhaving (VTH) aanbesteden

Emtio ondersteunt en adviseert in elke fase van aanbestedingen voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).

vth-aanbesteden

Per 1 januari 2021 was de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet gepland. Deze inwerkingtreding is tot nader order uitgesteld, wat u meer tijd biedt om zich goed te kunnen voorbereiden op de nieuwe wet. Zowel de bevoegde gezagen als de leveranciers van VTH-oplossingen werken hard om hun systemen tijdig geschikt te maken, en ook de centrale overheid is hier erg druk mee. Zo heeft Kadaster Emtio al ingeschakeld ter ondersteuning.

Er zijn in Nederland een handvol leveranciers (Centric, Genetics, REM Automatisering, Roxit/Visma en Stadsbeheer) die sinds vorig jaar en zeker dit jaar over (over)volle orderportefeuilles beschikken. Weliswaar een luxeprobleem voor de leveranciers, maar voor veel aanbesteders een echt probleem indien er onvoldoende capaciteit kan worden vrij gemaakt door de leveranciers.

Inrichting van de aanbesteding

Dit maakt dat wij de bevoegde gezagen sterk adviseren de aanbestedingen niet te zwaar op te tuigen. Wij bepleiten een functionele aanpak van behoeftestellen in plaats van het opstellen van centimeters dikke programma’s van eisen. Procesbeschrijvingen in het VTH-domein kunnen in de vorm van een zaaktypecatalogus onder meer worden gevonden op https://omgevingswet.wiki (de ‘referentiezaaktypecatalogus’, auteur Mark van den Broek van onze partner MvR & Partners). Veel gemeenten, maar ook andere bevoegde gezagen, vinden dat zij bepaalde zaaktypen, statustypen, roltypen en/of resultaattypen net iets anders moeten inrichten.

Ons advies daarbij: beperk ‘coleur locale’ tot het noodzakelijke om te voorkomen dat leveranciers vanwege beperkte capaciteit niet zullen aanbieden. Naast de zaaktypecatalogus schrijven wij in samenwerking met Mark van den Broek een projectstartarchitectuur (PSA) op maat voor uw bedrijfsvoering in relatie tot het VTH-domein.

De zaaktypecatalogus en PSA vormen de kern van uw behoeftestelling. De leveranciers kennen allen onze aanpak en dat maakt dat zij ook efficiënt voor het maken van een offerte kunnen zorgdragen.

Referenties VTH-aanbesteding

Bij deze klanten heeft Emtio geholpen met het aanbesteden van VTH-oplossingen:

Wilt u weten hoe Emtio op efficiënte wijze een aanbestedings- of offerteprocedure met u kan verzorgen? Emtio helpt u graag verder met:

  • het zorgvuldig afstemmen van uw aanbestedingsstrategie
  • het formuleren van uw doelstellingen, de scope en uw (functionele) behoeftestelling
  • de procesbegeleiding (opstellen aanbestedingsdocumenten, beoordelingsdocumenten, begeleiding beoordelingen, begeleiden demo’s en usability-testen, opstellen gunningsbesluiten, contacten met leveranciers, contractbesprekingen)

Samenwerken met Emtio levert u op:

  • snelle doorstart van inkoop naar project door een efficiënte en effectieve aanpak van het aanbestedingstraject
  • een naar uw tevredenheid geselecteerde leverancier met bijbehorende cloud- en/of pakketoplossing
  • een op maat voor het onderwerp geschreven en afgestemde overeenkomst, waarmee u ook echt een goede basis voor uw regierol creëert, zowel voor de projectfase als voor de exploitatiefase

Meer weten over onze aanpak of advies nodig? Neem contact op!