Kadaster vraagt Emtio om ondersteuning bij de voorbereiding van DSO-LV overeenkomsten

Het Kadaster is door de overheid gevraagd om als ontwikkelpartner van de Landelijke Voorziening DSO (DSO-LV) een aantal onderdelen voor haar rekening te nemen. Daarnaast is Kadaster aangewezen als tactisch beheerder voor DSO-LV en het Informatiepunt.

In de rol van tactisch beheerder zorgt Kadaster voor het coördineren en managen van het operationeel beheer van de verschillende onderdelen van DSO-LV, en het borgen van de werking van DSO-LV in DSO als stelsel en in de keten van informatiestromen. In de rol van tactisch beheerder is Kadaster gepositioneerd tussen de strategisch beheerder, het ministerie van Binnenlandse Zaken, en de operationeel beheerders (onder meer Rijkswaterstaat, Geonovum en Kadaster zelf).

Contractuele vastlegging

In de verdeling tussen operationeel, tactisch en strategisch beheer bestaat behoefte (maar ook de verplichting) aan een contractuele vastlegging van de onderlinge afspraken inclusief service level agreements en de meer operationele afspraken (DAP). Zo bepaalt de ‘Beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening‘ dat er tussen BZK en Kadaster een ‘raamovereenkomst van opdrachtuitvoering Tactisch beheer DSO-LV en Informatiepunt’ dient te worden aangegaan.

Beheerovereenkomst

Deze raamovereenkomst verwoordt de verplichting voor Kadaster om voor de periode 2019 t/m 2023 een meerjarig voortschrijdend tactisch beheerplan op te stellen. Genoemde Beheerovereenkomst bepaalt tevens dat er door Kadaster namens de minister van BZK overeenkomsten van opdrachtuitvoering dienen te worden aangegaan met de organisaties die het operationeel beheer uitvoeren.

In deze uitvoeringsovereenkomsten dienen dienstenniveaus en de daarmee verbonden kosten te worden vastgelegd. Het Kadaster dient in dit kader samenwerkingsafspraken tot stand te brengen met organisaties die het beheer van onderdelen van het DSO zullen uitvoeren. Ook dient het Kadaster namens de minister als opdrachtgever op te treden in de richting van ontwikkelpartijen voor onderdelen van de (uit)bouw.

Juridische ondersteuning door EMTIO

Het Kadaster heeft Emtio (Joop Schuilenburg) gevraagd om haar juridisch te ondersteunen bij de totstandkoming van de hiervoor bedoelde overeenkomsten. De werkzaamheden worden in de resterende maanden van 2019 uitgevoerd.

Meer informatie

Meer informatie over Emtio of over onze dienstverlening bij IT contracten? Bekijk de pagina: IT contracten

overeenkomsten Emtio

Kadaster vraagt Emtio om ondersteuning bij de voorbereiding van DSO-LV overeenkomsten

Het Kadaster is door de overheid gevraagd om als ontwikkelpartner van de Landelijke Voorziening DSO (DSO-LV) een aantal onder

Meer lezen
SWEMP Convenant woningcorporaties | Emtio

Woningcorporaties ondertekenen door Emtio opgesteld SWEMP-convenant

Medio november hebben vijf woningcorporaties het door Emtio opgestelde ‘SWEMP-convenant’ ondertekend. Dit is een convenan

Meer lezen
Serverroom Service Level Agreement (SLA) | Emtio

SLA opstellen: vanuit de opdrachtgever of vanuit de leverancier?

Emtio begeleidt regelmatig outsourcingsprojecten waarbij ICT-beheer geheel of gedeeltelijk wordt uitbesteed. Daarbij zorgen w

Meer lezen