Emtio begeleidt ICT WBW bij vervangen IT-infrastructuur

ICT Samenwerking West Brabant-West (ICT WBW) is een shared service die sinds 2015 het ICT-onderhoud en -beheer van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal en Tholen verzorgt. Vanuit Moerdijk worden bijna 2.700 werkplekken op 25 locaties beheerd.

Vervangen van IT-infrastructuur

ICT WBW vervangt geleidelijk alle IT-infrastructuur op haar locaties. Om dit te bereiken, is een project opgestart waarbij geleidelijk de gehele ‘back end’ IT-infrastructuur (server- storage-/backup en core netwerkomgeving) zal worden gemoderniseerd. Ook wordt in overleg met de industrie nagedacht over het inzetten van hybride oplossingen. Omdat het project zich echter over minimaal 25 locaties uitstrekt, zal dit enige tijd in beslag nemen (1 – 1,5 jaar).

De rol van Emtio

Emtio is door ICT WBW gevraagd een aanbestedingsprocedure te begeleiden waarbij de ‘ICT-behoefte’ functioneel zal worden ingestoken en waarbij herhaalde fysieke interacties tussen het projectteam en de kandidaat leveranciers kunnen plaatsvinden. Met steeds als doel: het toetsen van functionele wensen aan technische mogelijkheden en het verder aanscherpen van de behoeftestelling.

Tweede aanbesteding

Omdat het project enige tijd in beslag zal nemen, voert Emtio op dit moment voor ICT WBW nog een tweede aanbesteding uit. Veel componenten van de bestaande IT-infrastructuur zijn namelijk op korte termijn aan vervanging toe. Deze aanbesteding zal daarom resulteren in een raamovereenkomst voor de levering van de benodigde IT-componenten (met bijbehorende diensten), terwijl de eerstgenoemde aanbesteding tot een projectovereenkomst leidt.

Emtio stelt in samenwerking met het projectteam van ICT WBW alle benodigde aanbestedingsdocumenten op. De aanbesteding voor de raamovereenkomst zal naar verwachting in januari 2020 worden afgerond, terwijl de projectaanbesteding in juni 2020 zal worden afgerond.

De werkzaamheden vanuit Emtio worden door Rianne Bos en Joop Schuilenburg verricht.

Dimpact logo

Europese aanbestedingen Dimpact

Op 22 november 2021 berichtten wij u dat Emtio door Dimpact is ingehuurd om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de s

Meer lezen
Gemeente Houten Logo

Europese aanbesteding gemeente Houten

Outsourcing IT-infrastructuurdiensten Gemeente Houten Gemeente Houten heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij een Europe

Meer lezen
Veiligheidsregio Brabant-Noord logo

Inkooptraject Veiligheidsregio Brabant-Noord

Begeleiding Inkoopprojecten Veiligheidsregio Brabant-Noord Emtio is in maart 2021 ingehuurd door Veiligheidsregio Brabant-No

Meer lezen

Emtio begeleidt voor Dimpact de Europese heraanbesteding

Het Dimpact 'burgerzakensysteem' Dimpact is de coöperatie van gemeenten waarin vijftien lidgemeenten gebruik maken van het

Meer lezen

Aanbesteding backbone ICT-infrastructuur bij ICT-WBW afgerond

Recent heeft Emtio een aanbesteding begeleid bij ICT West-Brabant West. Emtio heeft bij deze aanbestedingsprocedure alle a

Meer lezen

Gunning aanbesteding Open Universiteit aan Pro-ACT IT

Naar aanleiding van een Europese aanbesteding zijn per 1 juli 2020 de Open Universiteit en Pro-Act IT de samenwerking aangega

Meer lezen

Aanbesteding ICT-infrastructuur en -beheer voor Rijnvicus

Emtio is door Rijnvicus uit Alphen aan den Rijn gevraagd een aanbestedingsprocedure in gang te zetten voor de outsourcing van

Meer lezen

Aanbestedingsprocedure kantoorautomatisering voor ParkeerService

ParkeerService uit Amersfoort heeft Emtio opdracht verstrekt voor de heraanbesteding van de outsourcing van ICT-infrastructuu

Meer lezen

Aanbesteding afgerond bij Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam

Emtio heeft de procesbegeleiding verzorgd van een Europese aanbesteding voor de selectie van een cloudoplossing voor een Doss

Meer lezen

Emtio begeleidt DOWR met een Europese aanbesteding e-HRM

Emtio is door DOWR geselecteerd om een Europese aanbesteding voor het verwerven van een nieuwe e-HRM oplossing te begeleiden

Meer lezen