Aanbesteding Onderwijsapplicaties

Strategische ICT-oplossingen binnen het hoger onderwijs verhogen de kwaliteit. Emtio ondersteunt en adviseert in elke fase van aanbestedingen op het gebied van onderwijsapplicaties.

Contract-txt_HR

Binnen de sectoren van het hoger onderwijs wordt continu gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. Strategische ICT-oplossingen binnen het hoger onderwijs dragen hieraan bij.

Digitale leer- en werkomgeving

Hogescholen en universiteiten beschikken over veel systemen ter ondersteuning van een breed scala aan primaire processen. Vaak zijn deze systemen sectorspecifiek.

Onderwijsinstellingen werken dagelijks aan de uitvoering van hun visie op het inrichten van hun digitale leer- en werkomgeving en het applicatielandschap ten behoeve van hun medewerkers en studenten.

Daarom is het van belang dat de aanbestedingen binnen deze sector van ideevorming tot gunning goed worden uitgedacht en uitgevoerd.

De aanbesteding

Emtio heeft voor deze specifieke sector diverse aanbestedingen ontwikkeld en uitgevoerd. De basis hiervan is een functionele behoeftestelling in combinatie met het stellen van heldere kaders. Hierdoor ontvangt u de juiste kwaliteitsvragen en inschrijvingen van bewezen en betrouwbare oplossingen.

Onze adviseurs hebben al een succesvolle bijdrage kunnen leveren aan veel aanbestedingen. Dit waren aanbestedingen van de specifieke applicaties op het gebied van onderwijs en onderwijsondersteuning, zoals benoemd en beschreven in de HORA.

Onze adviseurs kennen naast de techniek van het aanbesteden dus ook de cultuur en ‘taal’ van deze sector.

Prestatiegerichte aanpak

Wanneer u ervoor kiest om Emtio het aanbestedingstraject te laten begeleiden, kiest u voor een prestatiegerichte aanpak.

Onze effectieve en efficiënte manier van werken wijkt af van wat het gemiddelde adviesbureau levert, namelijk stoelen oftewel vacatureruimte warmhouden.

Dankzij de jarenlange ervaring en kennis en kunde van onze adviseurs zijn wij niet gemiddeld. Daardoor kunnen wij met u een resultaatafspraak aangaan op basis van heldere eenduidige uitgangspunten zoals werkzaamheden, prijs en verantwoordelijkheden.

Samenwerken met Emtio levert u op:

  • een efficiënte en effectieve aanpak van het aanbestedingstraject, waarbij we resultaatgericht zijn: snelheid, degelijkheid, en afspraak is afspraak
  • een naar uw tevredenheid geselecteerde leverancier en oplossing
  • een afgestemde overeenkomst op maat voor het onderwerp geschreven. Daardoor creëert u ook echt een goede basis voor uw regierol, zowel voor de projectfase als voor de exploitatiefase

Meer weten over onze aanpak of advies nodig? Neem contact op!

Enkele referentieprojecten:

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)