Exit-regelingen ook bij bedrijfsvoeringsapplicaties opnemen

Bij outsourcingscontracten is het inmiddels zeer gebruikelijk om een voorziening te treffen waarmee de leverancier actief wordt verplicht mee te werken aan een overgang van zijn dienstverlening naar een nieuwe leverancier: de zogenoemde exit-regeling. De leverancier die moet meewerken is op dat moment de bestaande leverancier, en in de inkoopwereld wordt hij de ‘latende’ leverancier genoemd. De nieuwe leverancier moet een ‘transitie’ uitvoeren, terwijl de latende leverancier moet meewerken aan de voor hem geldende ‘re-transitie’.

Bij outsourcing gaat het in de regel om het uitbesteden van ICT-infrastructuur die vervolgens geheel of gedeeltelijk als beheerde dienst weer wordt ingekocht. Bij de selectie van nieuwe bedrijfsvoeringsapplicaties, denk aan (cloud- of on premise) oplossingen voor ERP, HRM, Belastingen, financiën, elektronische patiëntendossiers, DMS, en vele anderen, is het echter minder gebruikelijk.

Leveranciers verplichten om mee te werken aan re-transitie

Emtio ziet goede redenen om leveranciers, ook al gaan ze pas op dat moment een nieuwe relatie met de opdrachtgever aan, te verplichten om mee te werken aan een toekomstige re-transitie. Re-transitie is een overgang van de diensten naar een nieuwe leverancier of terug naar de opdrachtgever.

Gedragscode Re-transitie

Emtio is lid van Sourcing Nederland en adviseert opdrachtgevers om de Gedragscode Re-transitie (PDF),
welke is opgesteld door Sourcing Nederland, ook bij de contractering van bedrijfsinformatiesystemen aan potentiële leveranciers op te leggen. De integrale tekst van deze Gedragscode Re-transitie (uit 2014) nemen wij in een (verplichte) bijlage bij de conceptovereenkomst op.

Meer weten?

Wilt u meer weren over outsourcing? De experts van Emtio helpen je graag verder. Neem contact op via het contactformulier.

meerwerk-wezenlijke-wijziging-aanbesteding

Meerwerk bij ICT-projecten: ‘wezenlijke’ wijziging?

ICT-projecten kenmerken zich helaas nogal eens door ruime financiële overschrijdingen van overeengekomen prijzen en/of geres

Meer lezen
performance-based-pricing

Performance based pricing: win-winsituatie?

Het aangaan van overeenkomsten vormt meestal het sluitstuk van een sourcingtraject van opdrachtgevers. De ondertekende overee

Meer lezen

Exit-regelingen ook bij bedrijfsvoeringsapplicaties opnemen

Bij outsourcingscontracten is het inmiddels zeer gebruikelijk om een voorziening te treffen waarmee de leverancier actief wor

Meer lezen

COVID-19 reden voor overmacht in IT-contracten?

Dat COVID-19 een dominante invloed heeft op IT-projecten hoeven wij u niet uit te leggen. Wel bereikt ons steeds vaker de vra

Meer lezen
belastingapplicaties-waarderingsapplicaties-aanbesteden

Bedrijfsinformatiesystemen: kiest u enkel het systeem of een complete oplossing?

Bedrijfsinformatiesystemen is een bekende verzamelnaam voor een veelheid aan applicatieoplossingen, die als pakketoplossing o

Meer lezen

Flitsaanbestedingen: veel contact en toch contactloos, snel en efficiënt

Op afstand werken krijgt in deze moeilijke tijden door het coronavirus noodzakelijkerwijs een grote impuls. Tegelijkertijd

Meer lezen
Inbesteden Centrale Overheid | Emtio

Hoe stelt de Autoriteit Persoonsgegevens boetes vast?

Afgelopen juli werd bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens een boete had opgelegd aan het Haga ziekenhuis voor het niet op

Meer lezen
AVG

Heeft het zin om contractueel te claimen dat gegevens alleen in Nederland of de EER mogen worden verwerkt?

Heeft het zin om contractueel te claimen dat gegevens alleen in Nederland of binnen de Europese Economische Ruimte mogen word

Meer lezen
kantoor

Meerdere contactmomenten met potentiële leveranciers tijdens een ICT aanbesteding? Natuurlijk kan dat (en rechtmatig)!

Aanbestedende diensten hebben wegens het gelijkheidsbeginsel slechts nauwe onderhandelingsruimte met inschrijvers bij een aan

Meer lezen
Softwarematige partinionering

Oracle licenties: is softwarematige partitionering op basis van VMware wel of niet toegestaan?

Vanaf 2002 verspreidt Oracle een document met de benaming ‘Oracle Partitioning Policy’. Het document is de afgelopen jare

Meer lezen