Mooie nieuwe opdrachten in 2023

Vernieuwing applicatielandschap voor Cogas

Voor Cogas begeleidt Emtio de voorbereiding en de daarop volgende uitvoering van een Europese aanbesteding. Met als voorlopige werktitel: ‘het op basis van gebruiksrechten ter beschikking stellen, de (basis)inrichting, implementatie, (data)migratie en het beheer van (een) geïntegreerde oplossing(en) ter uitvoering c.q. ondersteuning van de bedrijfsvoeringsprocessen binnen de Cogas-bedrijven. Meer specifiek de management- en ondersteunende processen enerzijds, en de kernketenprocessen anderzijds: creëren van installaties en leidingen; beheren van installaties en leidingen; meter tot cash en beheren van klantcontacten’. We werken voor Cogas aan deze opdracht sinds februari 2023.

Uitbesteding IT-beheerdiensten door Nederlandse Transplantatie Stichting

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) heeft sinds 1997 de wettelijke taak om donatie en transplantatie in goede banen te leiden. Dit geschiedt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Binnen NTS is het Orgaancentrum verantwoordelijk voor het raadplegen van het Donorregister voor potentiële orgaan- en weefseldonoren. Verder coördineert het Orgaancentrum de gehele weefselprocedure inclusief de beoordeling van de geschiktheid van weefsels, uitname van weefsels, transplantatie en nazorg.

NTS ontwikkelt cursussen en biedt deze aan bij medische professionals van ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Nederland. De NTS is een ZBO en regisseert de hele keten van donatie en transplantatie van organen en weefsels. In deze hoedanigheid is de NTS een “beleidsorganisatie” die artsen, wetenschappers, ministerie van VWS en zorgverzekeraars ondersteunt bij het maken van beleid. De NTS voert ook de publieke communicatie rondom dit proces uit.

De stichting is daarnaast uitvoerder van het Orgaancentrum en beheerder van databases waar data wordt verzameld van het hele donatie- en transplantatieproces. In deze hoedanigheid zijn ze verantwoordelijk voor essentiële bedrijfsprocessen in de keten waarbij ook ICT-ondersteuning een belangrijke rol speelt. De NTS heeft een kritische functie die een 24/7 beschikbaarheid moeten hebben: het Orgaancentrum. Wij werken samen aan deze opdracht sinds maart 2023.

Aanbesteding Erasmus Universiteit

Een aanbesteding raamovereenkomst Audiovisuele Voorzieningen voor Erasmus Universiteit. Gericht op de selectie van één system integrator. Dit gaat om zowel eenvoudige bestellingen als complexe projectopdrachten. Hierbij gaat circa €19 miljoen gemoeid over zes jaar en we werken hier aan sinds maart 2023.

Stichting @voCampus

We hebben sinds mei 2023 voor Stichting @voCampus twee opdrachten gekregen voor de begeleiding van Europese aanbestedingen. Dit gaat om selectie Identity Management-oplossing en een raamovereenkomst netwerkcomponenten.

Gemeente Utrecht

Voor de Gemeente Utrecht werken we sinds april 2023 aan de advisering omtrent opstellen sourcingstrategie Common Ground.

Provincie Zuid-Holland

Voor de provincie Zuid-Holland stellen we de aanbestedingsstrategie ‘informatie transitie’ op. In het kader van het omvangrijke en complexe programma ‘Informatietransitie PZH’ zijn we ingehuurd als aanbestedings- en IT-jurist. Het is de bedoeling dat in de tweede helft van 2023 een of meerdere (meervoudig onderhandse dan wel Europese) aanbestedingstrajecten worden voorbereid en uitgevoerd ten behoeve van de werving van een aantal strategische partners. Hieraan voorafgaand moet een aanbestedingsstrategie worden opgesteld. De uitvoering van de aanbesteding zelf behoort te zijner tijd eveneens tot de opdracht aan Emtio.

Farent

De opdracht voor Farent, die sinds mei 2023 loopt, is een heraanbesteding outsourcing IT-infrastructuur en -beheerdiensten. Farent verzorgt algemeen maatschappelijk werk, bedrijfsmaatschappelijk werk en bezoekdiensten voor weduwen en weduwnaars. Maar ook ‘Bikkels’, het participeren in het Bossche Taalnetwerk, leveren van ‘Buurmaatjes’, coaching en collectieve begeleiding bij individuele problemen horen bij het vaste takenpakket. Ze zijn middels een crisis- en interventie team 24/7 bereikbaar.

ERP aanbesteding Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs

De Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs (SARO) heeft met vertrouwen Emtio gekozen om haar bij te staan bij de begel

Meer lezen

Implementatie Microsoft Phone System en Klant Contact Centrum voor ICT West-Brabant West

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West De gemeenschappelijke regeling ICT

Meer lezen

Identiteit- en toegangsbeheer (IAM) voor Stichting @voCampus

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor Stichting @voCampus In mei 2023 werd Emtio benaderd om de aanbestedingsprocedure te

Meer lezen

Mooie nieuwe opdrachten in 2023

Vernieuwing applicatielandschap voor Cogas Voor Cogas begeleidt Emtio de voorbereiding en de daarop volgende uitvoering van

Meer lezen

Een greep uit nieuwe opdrachten

Ontvlechting informatievoorziening voor Onderwijsgroep Noord Bij Onderwijsgroep Noord begeleidt Emtio een Europese aanbested

Meer lezen

ERP-overeenkomst stadsverwarming Purmerend

In oktober 2022 werd Joop Schuilenburg door SVP Holding gevraagd een overeenkomst op te stellen voor de licentiëring, implem

Meer lezen

Klantinteractiesysteem (KISS) webinar

In onze klantcase ‘Selectie ontwikkelpartner dienstverleningsplatform voor Dimpact’ informeerden wij u over onze opdracht

Meer lezen

Europese aanbesteding IT-infrastructuur VRBN

In 2022 heeft Emtio een interessante Europese aanbesteding voor Veiligheidsregio Brabant Noord begeleid. Dit betrof de outsou

Meer lezen
Dimpact logo

Europese aanbestedingen Dimpact

Op 22 november 2021 berichtten wij u dat Emtio door Dimpact is ingehuurd om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de s

Meer lezen
Gemeente Houten Logo

Europese aanbesteding gemeente Houten

Outsourcing IT-infrastructuurdiensten Gemeente Houten Gemeente Houten heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij een Europe

Meer lezen