Outsourcing IT-infrastructuur- en beheerdiensten

Gemeente Doetinchem heeft Emtio gevraagd een Europese aanbesteding te begeleiden voor de outsourcing van IT-infrastructuur en beheerdiensten. De gemeente Doetinchem heeft in 2019 haar centrale servers, storage, en netwerkinfrastructuur vervangen door een onpremise omgeving voor de productieservers en een private IAAS cloud voor de testomgeving en uitwijk (deze aanbesteding is eveneens door Emtio begeleid, lees hier meer).

De gemeente Doetinchem is voornemens om deze omgeving in 2025 te vervangen. De nieuwe opdracht omvat, samengevat, (i) het bieden van een IaaS dienst voor het ter beschikking stellen van virtuele servers en virtuele werkplekken. In de eerste helft van 2025 moeten de servers van  de onpremise omgeving en de servers in de IaaS omgeving vanuit de huidige leverancier gemigreerd worden naar de IaaS omgeving van de nieuwe leverancier.

De nieuwe leverancier verzorgt vervolgens het beheer van de IaaS omgeving tot en met de hypervisor laag, en verzorgt back-up/uitwijk; (ii) de nieuwe leverancier zal ondersteunen in het beheer van de Azure tenant die op dit moment gebruikt wordt voor PaaS diensten; (iii) de nieuwe leverancier zal gemeente Doetinchem proactief ondersteunen bij de aanvraag en implementatie van Azure resources, en (iv) de nieuwe leverancier zal ondersteuning bieden bij het beheer en productontwikkeling van Microsoft 365 en proactief ondersteunen bij de implementatie van Microsoft 365 diensten.

De aanbesteding is inmiddels via TenderNed met referentienummer 462254 aangekondigd en verloopt via een ‘mededingingsprocedure met onderhandelingen’. De aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting medio december 2024 afgerond met de gunning van de opdracht. De werkzaamheden worden namens Emtio door Joop Schuilenburg uitgevoerd.

Vervanging Belastingapplicatie voor gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR)

Voor het samenwerkingsverband DOWR heeft Emtio een Europese mededingingsprocedure met onderhandelingen begeleid voor de selec

Meer lezen

Outsourcing IT-infrastructuur- en beheerdiensten

Gemeente Doetinchem heeft Emtio gevraagd een Europese aanbesteding te begeleiden voor de outsourcing van IT-infrastructuur en

Meer lezen

De ingewikkelde driehoeksverhouding bij raamovereenkomsten voor programmatuur

Door: Joop Schuilenburg Driehoeksverhouding bij raamovereenkomsten voor programmatuur Aanbestedende diensten maken in toene

Meer lezen

ERP aanbesteding Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs

De Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs (SARO) heeft met vertrouwen Emtio gekozen om haar bij te staan bij de begel

Meer lezen

Implementatie Microsoft Phone System en Klant Contact Centrum voor ICT West-Brabant West

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West De gemeenschappelijke regeling ICT

Meer lezen

Identiteit- en toegangsbeheer (IAM) voor Stichting @voCampus

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor Stichting @voCampus In mei 2023 werd Emtio benaderd om de aanbestedingsprocedure te

Meer lezen

Mooie nieuwe opdrachten in 2023

Vernieuwing applicatielandschap voor Cogas Voor Cogas begeleidt Emtio de voorbereiding en de daarop volgende uitvoering van

Meer lezen

Een greep uit nieuwe opdrachten

Ontvlechting informatievoorziening voor Onderwijsgroep Noord Bij Onderwijsgroep Noord begeleidt Emtio een Europese aanbested

Meer lezen

ERP-overeenkomst stadsverwarming Purmerend

In oktober 2022 werd Joop Schuilenburg door SVP Holding gevraagd een overeenkomst op te stellen voor de licentiëring, implem

Meer lezen

Klantinteractiesysteem (KISS) webinar

In onze klantcase ‘Selectie ontwikkelpartner dienstverleningsplatform voor Dimpact’ informeerden wij u over onze opdracht

Meer lezen