Aanbesteding Veiligheidsregio Kennemerland

Europees aanbesteden VTH/ZaaksysteemVeiligheidsregio Kennemerland Logo

Emtio is door Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) ingehuurd om een Europese aanbesteding voor de selectie van een VTH/Zaaksysteem te begeleiden. De aanbesteding verloopt via een ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ en is begin juni 2022 afgerond.

Lees hoe de aanbesteding is verlopen in de klantcase selectie cloudoplossing Veiligheidsregio Kennemerland.

Samenwerking bij aanbestedingsprocedure

Emtio werkt bij deze aanbesteding samen met Dirk Koster waarbij Dirk zorgdraagt voor de verwoording van de functionele behoeftestelling, samen met een team van eigen medewerkers van VRK, terwijl Joop Schuilenburg namens Emtio zorgdraagt voor het opstellen van alle benodigde aanbestedingsdocumenten en de conceptovereenkomsten.

Bij deze aanbestedingsprocedure worden tevens de Inkoopvoorwaarden Cybersecurity Overheid (ICO) toegepast.

 

Mooie nieuwe opdrachten in 2023

Vernieuwing applicatielandschap voor Cogas Voor Cogas begeleidt Emtio de voorbereiding en de daarop volgende uitvoering van

Meer lezen

Een greep uit nieuwe opdrachten

Ontvlechting informatievoorziening voor Onderwijsgroep Noord Bij Onderwijsgroep Noord begeleidt Emtio een Europese aanbested

Meer lezen

ERP-overeenkomst stadsverwarming Purmerend

In oktober 2022 werd Joop Schuilenburg door SVP Holding gevraagd een overeenkomst op te stellen voor de licentiëring, implem

Meer lezen

Klantinteractiesysteem (KISS) webinar

In onze klantcase ‘Selectie ontwikkelpartner dienstverleningsplatform voor Dimpact’ informeerden wij u over onze opdracht

Meer lezen

Europese aanbesteding IT-infrastructuur VRBN

In 2022 heeft Emtio een interessante Europese aanbesteding voor Veiligheidsregio Brabant Noord begeleid. Dit betrof de outsou

Meer lezen
Dimpact logo

Europese aanbestedingen Dimpact

Op 22 november 2021 berichtten wij u dat Emtio door Dimpact is ingehuurd om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de s

Meer lezen
Gemeente Houten Logo

Europese aanbesteding gemeente Houten

Outsourcing IT-infrastructuurdiensten Gemeente Houten Gemeente Houten heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij een Europe

Meer lezen
Veiligheidsregio Kennemerland Logo

Aanbesteding Veiligheidsregio Kennemerland

Europees aanbesteden VTH/Zaaksysteem Emtio is door Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) ingehuurd om een Europese aanbestedin

Meer lezen
Veiligheidsregio Brabant-Noord logo

Inkooptraject Veiligheidsregio Brabant-Noord

Begeleiding Inkoopprojecten Veiligheidsregio Brabant-Noord Emtio is in maart 2021 ingehuurd door Veiligheidsregio Brabant-No

Meer lezen

Emtio begeleidt voor Dimpact de Europese heraanbesteding

Het Dimpact 'burgerzakensysteem' Dimpact is de coöperatie van gemeenten waarin vijftien lidgemeenten gebruik maken van het

Meer lezen