Europese aanbesteding IT-infrastructuur VRBN

In 2022 heeft Emtio een interessante Europese aanbesteding voor Veiligheidsregio Brabant Noord begeleid. Dit betrof de outsourcing van IT-infrastructuur en beheerdiensten.

Aanbesteding

De aanbestedingsprocedure is via een Europese ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ op TenderNed aangekondigd. Daarbij worden twee fasen doorlopen:

  • Selectiefase
  • Onderhandelingsfase

Er is bij deze aanbestedingsprocedure volledig ‘functioneel’ behoefte gesteld en er is geen programma van eisen gehanteerd.

Voor meer informatie over het verloop van deze aanbesteding, zie onze klantcase:

Outsourcing IT-infrastructuur- en beheerdiensten Veiligheidsregio Brabant-Noord

 

Doorlooptijd

Start voorbereiding:                                     begin maart 2022

Aankondiging op TenderNed:                    1 april 2022

Selectie ‘top-3’:                                              6 mei 2022

Voorlopige offertes:                                      10 juni 2022

Definitieve offertes:                                      1 juli 2022

Voorlopig gunningsbesluit:                         7 juli 2022

Einde bezwaartermijn:                                 27 juli 2022

Finale gunning is vervolgens over de zomervakantie heen getild en vond op 9 september 2022 plaats, nadat een verificatie met de winnende leverancier is doorlopen: Switch IT Solutions.

Rol van Emtio

De werkzaamheden namens Emtio zijn uitgevoerd door Joop Schuilenburg, in samenwerking met Sander de Ruijter (LinkedIn), Programmamanager ICT-Infrastructuur bij VRBN.

 

Mooie nieuwe opdrachten in 2023

Vernieuwing applicatielandschap voor Cogas Voor Cogas begeleidt Emtio de voorbereiding en de daarop volgende uitvoering van

Meer lezen

Een greep uit nieuwe opdrachten

Ontvlechting informatievoorziening voor Onderwijsgroep Noord Bij Onderwijsgroep Noord begeleidt Emtio een Europese aanbested

Meer lezen

ERP-overeenkomst stadsverwarming Purmerend

In oktober 2022 werd Joop Schuilenburg door SVP Holding gevraagd een overeenkomst op te stellen voor de licentiëring, implem

Meer lezen

Klantinteractiesysteem (KISS) webinar

In onze klantcase ‘Selectie ontwikkelpartner dienstverleningsplatform voor Dimpact’ informeerden wij u over onze opdracht

Meer lezen

Europese aanbesteding IT-infrastructuur VRBN

In 2022 heeft Emtio een interessante Europese aanbesteding voor Veiligheidsregio Brabant Noord begeleid. Dit betrof de outsou

Meer lezen
Dimpact logo

Europese aanbestedingen Dimpact

Op 22 november 2021 berichtten wij u dat Emtio door Dimpact is ingehuurd om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de s

Meer lezen
Gemeente Houten Logo

Europese aanbesteding gemeente Houten

Outsourcing IT-infrastructuurdiensten Gemeente Houten Gemeente Houten heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij een Europe

Meer lezen
Veiligheidsregio Kennemerland Logo

Aanbesteding Veiligheidsregio Kennemerland

Europees aanbesteden VTH/Zaaksysteem Emtio is door Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) ingehuurd om een Europese aanbestedin

Meer lezen
Veiligheidsregio Brabant-Noord logo

Inkooptraject Veiligheidsregio Brabant-Noord

Begeleiding Inkoopprojecten Veiligheidsregio Brabant-Noord Emtio is in maart 2021 ingehuurd door Veiligheidsregio Brabant-No

Meer lezen

Emtio begeleidt voor Dimpact de Europese heraanbesteding

Het Dimpact 'burgerzakensysteem' Dimpact is de coöperatie van gemeenten waarin vijftien lidgemeenten gebruik maken van het

Meer lezen