Download nu: geannoteerde versie van de AVG-wettekst

De privacy-juristen van Emtio hebben de AVG-wettekst omgezet naar een geannoteerde versie in Word. Deze is nu hier gratis en gemakkelijk te downloaden. 

Met deze annotaties verduidelijkt Emtio op welke overwegingen een besluit is genomen, hoe de bepaling moet worden gelezen en naar welke wet er wordt verwezen.

De bepalingen en overwegingen in de AVG-wettekst

De dwingende bepalingen in de AVG worden voorafgegaan door maar liefst 173 overwegingen. De overwegingen zijn van belang voor nadere uitleg van de dwingende bepalingen. Echter, bij het lezen van de bepalingen is meestal niet direct duidelijk welke overweging erbij hoort. Andersom is bij een overweging niet altijd duidelijk welke dwingende bepaling wordt toegelicht.

Een andere uitdaging is het lezen van de bepalingen zelf. In vele bepalingen wordt herhaaldelijk naar andere bepalingen uit de AVG verwezen. In een aantal gevallen loopt het aantal verwijzingen in een bepaling wel op tot meer dan vijftien. Dat maakt het lezen niet eenvoudig. Emtio heeft daarom elke verwijzing in een artikel van een opmerking met de betreffende tekst voorzien waardoor in een oogopslag de bedoelde tekst kan worden ingezien.

Emtio heeft in de annotaties bij de betreffende zinsneden een link naar de toepasselijke richtlijnen/verordeningen en Nederlandse wetgevingsartikelen aangebracht.

Deze geannoteerde versie is gratis beschikbaar voor iedereen. U kunt het document op deze pagina bekijken en downloaden.

Vervanging Belastingapplicatie voor gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR)

Voor het samenwerkingsverband DOWR heeft Emtio een Europese mededingingsprocedure met onderhandelingen begeleid voor de selec

Meer lezen

Outsourcing IT-infrastructuur- en beheerdiensten

Gemeente Doetinchem heeft Emtio gevraagd een Europese aanbesteding te begeleiden voor de outsourcing van IT-infrastructuur en

Meer lezen

De ingewikkelde driehoeksverhouding bij raamovereenkomsten voor programmatuur

Door: Joop Schuilenburg Driehoeksverhouding bij raamovereenkomsten voor programmatuur Aanbestedende diensten maken in toene

Meer lezen

ERP aanbesteding Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs

De Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs (SARO) heeft met vertrouwen Emtio gekozen om haar bij te staan bij de begel

Meer lezen

Implementatie Microsoft Phone System en Klant Contact Centrum voor ICT West-Brabant West

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West De gemeenschappelijke regeling ICT

Meer lezen

Identiteit- en toegangsbeheer (IAM) voor Stichting @voCampus

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor Stichting @voCampus In mei 2023 werd Emtio benaderd om de aanbestedingsprocedure te

Meer lezen

Mooie nieuwe opdrachten in 2023

Vernieuwing applicatielandschap voor Cogas Voor Cogas begeleidt Emtio de voorbereiding en de daarop volgende uitvoering van

Meer lezen

Een greep uit nieuwe opdrachten

Ontvlechting informatievoorziening voor Onderwijsgroep Noord Bij Onderwijsgroep Noord begeleidt Emtio een Europese aanbested

Meer lezen

ERP-overeenkomst stadsverwarming Purmerend

In oktober 2022 werd Joop Schuilenburg door SVP Holding gevraagd een overeenkomst op te stellen voor de licentiëring, implem

Meer lezen

Klantinteractiesysteem (KISS) webinar

In onze klantcase ‘Selectie ontwikkelpartner dienstverleningsplatform voor Dimpact’ informeerden wij u over onze opdracht

Meer lezen