Download nu: geannoteerde versie van de AVG-wettekst

De privacy-juristen van Emtio hebben de AVG-wettekst omgezet naar een geannoteerde versie in Word. Deze is nu hier gratis en gemakkelijk te downloaden. 

Met deze annotaties verduidelijkt Emtio op welke overwegingen een besluit is genomen, hoe de bepaling moet worden gelezen en naar welke wet er wordt verwezen.

De bepalingen en overwegingen in de AVG-wettekst

De dwingende bepalingen in de AVG worden voorafgegaan door maar liefst 173 overwegingen. De overwegingen zijn van belang voor nadere uitleg van de dwingende bepalingen. Echter, bij het lezen van de bepalingen is meestal niet direct duidelijk welke overweging erbij hoort. Andersom is bij een overweging niet altijd duidelijk welke dwingende bepaling wordt toegelicht.

Een andere uitdaging is het lezen van de bepalingen zelf. In vele bepalingen wordt herhaaldelijk naar andere bepalingen uit de AVG verwezen. In een aantal gevallen loopt het aantal verwijzingen in een bepaling wel op tot meer dan vijftien. Dat maakt het lezen niet eenvoudig. Emtio heeft daarom elke verwijzing in een artikel van een opmerking met de betreffende tekst voorzien waardoor in een oogopslag de bedoelde tekst kan worden ingezien.

Emtio heeft in de annotaties bij de betreffende zinsneden een link naar de toepasselijke richtlijnen/verordeningen en Nederlandse wetgevingsartikelen aangebracht.

Deze geannoteerde versie is gratis beschikbaar voor iedereen. U kunt het document op deze pagina bekijken en downloaden.

Mooie nieuwe opdrachten in 2023

Vernieuwing applicatielandschap voor Cogas Voor Cogas begeleidt Emtio de voorbereiding en de daarop volgende uitvoering van

Meer lezen

Een greep uit nieuwe opdrachten

Ontvlechting informatievoorziening voor Onderwijsgroep Noord Bij Onderwijsgroep Noord begeleidt Emtio een Europese aanbested

Meer lezen

ERP-overeenkomst stadsverwarming Purmerend

In oktober 2022 werd Joop Schuilenburg door SVP Holding gevraagd een overeenkomst op te stellen voor de licentiëring, implem

Meer lezen

Klantinteractiesysteem (KISS) webinar

In onze klantcase ‘Selectie ontwikkelpartner dienstverleningsplatform voor Dimpact’ informeerden wij u over onze opdracht

Meer lezen

Europese aanbesteding IT-infrastructuur VRBN

In 2022 heeft Emtio een interessante Europese aanbesteding voor Veiligheidsregio Brabant Noord begeleid. Dit betrof de outsou

Meer lezen
Dimpact logo

Europese aanbestedingen Dimpact

Op 22 november 2021 berichtten wij u dat Emtio door Dimpact is ingehuurd om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de s

Meer lezen
Gemeente Houten Logo

Europese aanbesteding gemeente Houten

Outsourcing IT-infrastructuurdiensten Gemeente Houten Gemeente Houten heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij een Europe

Meer lezen
Veiligheidsregio Kennemerland Logo

Aanbesteding Veiligheidsregio Kennemerland

Europees aanbesteden VTH/Zaaksysteem Emtio is door Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) ingehuurd om een Europese aanbestedin

Meer lezen
Veiligheidsregio Brabant-Noord logo

Inkooptraject Veiligheidsregio Brabant-Noord

Begeleiding Inkoopprojecten Veiligheidsregio Brabant-Noord Emtio is in maart 2021 ingehuurd door Veiligheidsregio Brabant-No

Meer lezen

Emtio begeleidt voor Dimpact de Europese heraanbesteding

Het Dimpact 'burgerzakensysteem' Dimpact is de coöperatie van gemeenten waarin vijftien lidgemeenten gebruik maken van het

Meer lezen